Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa

17 lutego 2015r. podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie rozwiązanie pn. „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej” opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa zostało uhonorowane dyplomem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego a GIG otrzymał nagrodę za osiągnięcia wynalazcze  w roku 2014 na arenie międzynarodowej. 

Nagrodzony zestaw pozwala na zdalne prowadzenie inspekcji obudowy szybowej, kolorową rejestrację obrazu całego obwodu obudowy szybu, a także ocenę głębokości ubytków obudowy za pomocą wbudowanych odległościomierzy laserowych.  O oryginalności opracowanego rozwiązania decydują: przystosowanie do pracy w atmosferze wybuchowej (certyfikat ATEX),  zasięg prowadzonych badań (zestaw umożliwia inspekcję obudowy szybowej w szybach o głębokości do 1200 m),  układ przesuwnych ramion pozwalający na precyzyjne naprowadzenie sond w dowolne miejsce tarczy szybowej, bezprzewodowa, dwukierunkowa transmisja pomiędzy układem monitorująco-kontrolującym a sondami, pomiar składu atmosfery w szybie (tlen, tlenek węgla, metan).

Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów umożliwia prowadzenie badań w szybach o średnicy od 3 do 12 m i długości do 1200 m, również w przypadku atmosfery wybuchowej, bowiem spełnia wymogi Dyrektywy ATEX. Wynalazek powstał w ramach realizacji międzynarodowego projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka” (MISSTER) współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Zastosowanie wynalazku wypływa  istotnie na poprawę dokładności prowadzonych badań stanu technicznego szybów górniczych. Decyduje o tym głównie lepsza jakość uzyskiwanego obrazu jak również możliwość wykonywania pomiarów ubytków w obudowie szybu za pomocą dalmierzy laserowych. Dokładna ocena stanu technicznego obudowy szybów wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo całego obiektu jakim jest szyb górniczy. Zestaw został nagrodzony Złotym Medalem na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2014, które odbywały się w Brukseli w dniach 13-15 listopada 2014. 

+ 48-32-259-2000