Dyskusja o transformacji energetycznej naszego regionu - warsztaty projektu POTENTIALS

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie zamykające projekt POTENTIALS, które połączone będzie z dyskusją na temat doświadczeń, wyzwań i możliwości jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna regionu.
Projekt POTENTIALS pt. „Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji”, to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), którego głównym celem była identyfikacja oraz ocena możliwości (perspektyw) związanych z wykorzystaniem potencjału likwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz połączonych z nimi elektrowni opalanymi węglem do stymulowania nowej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, szczególnie w odniesieniu do regionów górniczych w okresie transformacji.
 
Wykonana w ramach projektu analiza badała modele biznesowe, opierające się na energii odnawialnej, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz magazynowaniu energii na dużą skalę, gwarantujące zrównoważone wykorzystanie zasobów. Pozwoliło to na określenie obszarów stymulowania nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionów górniczych w transformacji oraz wspieranie polityki regionalnej umożliwiającej rozwój nowych lub ulepszonych technologii i modeli biznesowych, które będą opierać się na produkcji i magazynowaniu energii odnawialnej. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum międzynarodowe jednostek z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Grecji.
 
Warsztaty odbędą się 14 czerwca w Głównym Instytucie Górnictwa w godzinach 10:30 – 14:30.
Rejestracja poprzez link: http://rejestracja.gig.eu/potentials/
Udział w spotkaniu jest darmowy.
 
Serdecznie zapraszamy!

+ 48-32-259-2000