Dzień otwarty Centrum Inżynierii Środowiska GIG

29.06.2022 r. zapraszamy na dzień otwarty Centrum Inżynierii Środowiska GIG, będący oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie  zajmujący się prowadzeniem badań, prac rozwojowych oraz działalnością wdrożeniową w zakresie inżynierii środowiska, w tym czystych technologii i gospodarki obiegu zamkniętego, górnictwa i energetyki.  Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.

W strukturach GIG funkcjonuje Centrum Inżynierii Środowiska (CIS) oferujące kompleksowe prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie oceny stanu powietrza, gleby, wód, ścieków i osadów, a także monitoringu zdegradowanych terenów poprzemysłowych w tym pogórniczych.
Kluczowym obszarem działania CIS jest opracowywanie i wdrażanie  innowacyjnych rozwiązań wspierających zielony rozwój miast a także przywracanie walorów użytkowych terenom poprzemysłowym .
Centrum grupuje wyspecjalizowane zaplecze laboratoryjne oraz  kadrę ekspertów zapewniając realizację prac badawczo-rozwojowych i usługowych ograniczających negatywne skutki oddziaływania na środowisko.

Centrum Inżynierii Środowiska to:

  • inżynieria środowiska i zielona gospodarka
  • nowe technologie i rozwiązania ograniczające skutki oddziaływania człowieka na środowisko,
  • wspomaganie ochrony zasobów naturalnych i ich użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego (GOZ).
  • rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych.

Zapisz się na zwiedzanie naszych laboratoriów i zobacz co robimy!

https://forms.gle/CU5BbLy8U3ATrTki7

Kod qr do rejestracji:

Agenda zwiedzania:

  1. Zakład Monitoringu Środowiska - SC
  2. Zakład Ochrony Wód - SN
  3. Eko Patrol GIG  https://monitoringjakoscipowietrza.pl/
  4. Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza - SO
  5. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej - SCR

+ 48-32-259-2000