Dzień otwarty Centrum Inżynierii Środowiska GIG

29.06.2022 r. gościliśmy w GIG uczestników Światowego Forum Miejskiego, WUF11. Mieliśmy okazję pokazać niektóre laboratoria Centrum Inżynierii Środowiska GIG, w których realizowane są kompleksowe prace badawcze i usługowe w zakresie oceny stanu powietrza, gleby, wód, ścieków i osadów, a także monitoringu zdegradowanych terenów poprzemysłowych w tym pogórniczych.

Kluczowym obszarem działania CIS jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających zielony rozwój miast, a także przywracanie walorów użytkowych terenom poprzemysłowym .

Dzień otwarty Centrum Inżynierii Środowiska GIG był oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

 

+ 48-32-259-2000