Ekokryminologia - nowe studia podyplomowe w GIG

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG zaprasza na studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępstw oraz wykroczeń przeciw środowisku. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy naukowej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienia wiedzy naukowo-technicznej oraz karno-administracyjnej dla skutecznej ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania jej zasobami. W programie studiów, oprócz problematyki prawnej znajdują się m.in. takie zagadnienia jak: monitoring wód powierzchniowych pod kątem skażenia biologicznego i chemicznego, metody identyfikacji skażeń promieniotwórczych, nielegalne spalanie lub współspalanie odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, wykorzystanie teledetekcji w działaniach wykrywczych i dowodowych. Studia odbywać się będą pod patronatem honorowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Studia adresowane są do pracowników sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, pracowników NGO-sów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, straży miejskiej, w szczególności służb granicznych i inspektoratów transportowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką ekokryminologii.

Stanowią cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, szczególnie w kontekście planów Unii Europejskiej zaostrzenia kar za przestępstwa środowiskowe oraz rozszerzenia zakresu obowiązującej obecnie dyrektywy UE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.

Zapraszamy na stronę: https://szkolenia.gig.eu/wydarzenie/zapobieganie-i-zwalczanie-przestepstw-przeciw-srodowisku/

+ 48-32-259-2000