Europejski Kongres Gospodarczy z aktywnym udziałem GIG

W dniach 25-27 kwietnia 2022r. w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Jedna z sesji Kongresu poświęcona problematyce gospodarki obiegu zamkniętego odbywała się z udziałem Jan Bondaruka, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska GIG.

+ 48-32-259-2000