EuroScience Open Forum 2022 z udziałem GIG

15 lipca 2022r. w Katowicach miało miejsce EuroScience Open Forum 2022 ESOF2022. Po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii ESOF wydarzenie odbywało się jednocześnie w dwóch miastach, w Katowicach i w holenderskiej Leidzie. Związane to było z uroczystą inauguracją przyjęcia przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Jak powiedział profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego siedem śląskich uniwersytetów połączyło siły, aby nauka wspierała transformacje regionu.

Przedstawicielami GIG na ESOF byli: profesor Józef Dubiński w panelu dotyczącym celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wspierających transformację i doktor Mariusz Kruczek w panelu dotyczącym współpracy nauki z samorządami.

ESOF to największe w Europie interdyscyplinarne forum dotyczące nauki, badań i innowacji. Organizowane jest przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii EuroScience, łączące społeczność naukowców i badaczy z 75 krajów.

+ 48-32-259-2000