Film promujący działalność Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych SO RIS

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu promującego działalność Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych SO RIS: https://www.youtube.com/watch?v=Ihw56bGQW0k

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych powstała w 2013 r. w ramach projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Istotnym elementem jej działania jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów, zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki.

SO RIS to trwała platforma współpracy pomiędzy kluczowymi uczestnikami ekosystemu innowacji, pozwalająca ściśle dostosować ofertę do regionalnych potrzeb w zakresie budowania innowacyjnego potencjału. Obecnie skupia 7 Obserwatoriów:

  1. Technologie dla medycyny (ochrona zdrowia).
  2. Technologie dla energetyki i górnictwa.
  3. Technologie dla ochrony środowiska.
  4. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne.
  5. Produkcja i przetwarzanie materiałów.
  6. Technologie projektowania i wytwarzanie w przemyśle lotniczym oraz przemysł kosmiczny.
  7. Nanotechnologie i nanomateriały.

Film jest częścią projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. GIG jest jednym z partnerów projektu. 

+ 48-32-259-2000