GIG członkiem Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Miło nam poinformować, że GIG został przyjęty w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa.

Powołane w Katowicach, z inicjatywy ARP, Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku. Jego celem jest współpraca na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski.

Członkowie deklarują, że będą wspólnie działać w kierunku upowszechnienia wodoru jako paliwa przyszłości w transporcie oraz energetyce. Przedstawiciele świata nauki chcą wykorzystywać potencjał naukowo-badawczy do podejmowania innowacyjnych projektów i przedsięwzięć, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej. 

+ 48-32-259-2000