GIG na Śląskim Festiwalu Innowacji

19 maja 2023 w ramach Śląskiego Festiwalu Innowacji odbyła się konferencja pn. Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe. Konferencja zorganizowana została przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II).
 
Podczas konferencji omawiano nowe, przyszłościowe technologie środowiskowe, wspierające rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Prezentowane były również rozwiązania, które powstały w GIG, m.in. technologia oczyszczania gleb z metali ciężkich z zastosowaniem biodegradowalnych preparatów chemicznych, opracowana we współpracy z firmą Eko RGS, innowacyjna technologia impregnacji i przetwarzania materiałów tekturowych na potrzeby przemysłu opakowaniowanego, będąca efektem współpracy z czeską firmą BOX Logistic Czech oraz ekoinżynieryjna metoda rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, opracowana w ramach projektu RECOVERY.
 
Przypominamy, że istnieje możliwość opublikowania bezpłatnego artykułu w recenzowanej monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa. Chęć opublikowania artykułu należy zgłosić drogą mailową na adres mbialowas@gig.eu oraz atetlak@gig.eu, a termin nadsyłania artykułów mija 11.06.2023.

+ 48-32-259-2000