GIG na Światowym Forum Miejskim WUF11

WUF11 - Światowe Forum Miejskie to największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast. Główny Instytut jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia.

Wczoraj mogliście nas spotkać w dwóch strefach: nauki i innowacji. W strefie nauki o ekoinnowacjach i zielonej transformacji miast regionów górniczych mówił Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Autorskie rozwiązania, m.in. technologię wytwarzania produktów nawozowych z osadów ściekowych i analizator BioCargo prezentował Marcin Głodniok.

Biocargo mieliśmy okazję prezentować również w strefie innowacji Rawa.Ink. Strefa innowacji to miejsce, gdzie podczas warsztatów, pokazów, debat oraz spotkań z praktykami i ekspertami są poruszane tematy innowacyjności miejskiej, projektów impactowych i rozwiązań smart city, jak i prezentacje sposobów wykorzystania technologii sztucznej inteligencji i IoT czy technologii służących innowacjom społecznym. 

+ 48-32-259-2000