GIG na targach AUTOMATICON ®

GIG uczestniczył w tegorocznych Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON®, które w dniach 26-28 stycznia 2022 r. odbywały się w warszawskim centrum EXPO XXI. Przedstawiciele Zakładu Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT przedstawiali rozwiązania i usługi, jakie Instytut realizuje w obszarze automatyki i pomiarów przemysłowych. Dotyczyły one m.in. możliwości, posiadanego przez GIG systemu do automatycznej kalibracji przetworników drgań, badania wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych, stanowiska do badania własności elektrostatycznych. Promowany był również sorter ELMECH&GIG.

Targi Automaticon są największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym już od 26 lat spotykają się producenci i odbiorcy automatyki przemysłowej. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

 
 
 
 
 

+ 48-32-259-2000