GIG wynajmie lokal handlowo-usługowy

Lokal o powierzchni użytkowej 48 m2, z bezpośrednim wejściem od ulicy Katowickiej, posiada witrynę sklepową i zaplecze socjalne (ubikacja). Przed lokalem znajduje się parking.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 40 zł/m2 netto + 23% VAT.

 

Oprócz opłaty czynszowej Najemca będzie ponosił następujące koszty eksploatacji lokalu:

 1. Koszty energii cieplnej
 • opłata stała - płatna przez cały rok 48 m2 *aktualna stawka

(na dzień ogłoszenia oferty stawka wynosi 1,20 zł/m2, zatem opłata stała wynosi 57,60 zł netto ),

 • opłata zmienna - płatna w sezonie grzewczym 48 m2 *aktualna cena

(na dzień ogłoszenia oferty stawka wynosi 2,70 zł/m2, zatem opłata stała wynosi 129,60 zł netto ) + 23% VAT,

 • do powyższej opłaty za energię cieplna zostanie doliczona opłata za serwis sieci i urządzeń grzewczych w wysokości 20 % od sumy powyższych opłat (na dzień ogłoszenia oferty wysokość opłaty serwisowej wynosi 11,52 zł netto poza sezonem grzewczym oraz 37,44 zł netto w sezonie grzewczym
 •  do wszystkich za energię cieplną zostanie doliczone  23% VAT,

2. Koszty wody i odprowadzania ścieków

 • w formie ryczałtu od  ilości zatrudnionych osób* 1,5 m3/osob./m-c * aktualna stawka (na dziś 12,86 zł/m3)
 • do opłaty za wodę i ścieki zostanie doliczone 8% VAT,
 • do powyższej opłaty za wodę i ścieki zostanie doliczona opłata za serwis sieci i urządzeń wodociągowych w wysokości 20 % od naliczonej opłaty za wodę i ścieki,
 • do opłaty za serwis urządzeń i sieci wod-kan zostanie doliczone 23% VAT,

3. Koszty energii elektrycznej

 • odczytana z licznika ilość kWh/miesiąc * aktualna stawka (na dziś 0,35 zł/kWh) + 23% VAT,
 • do powyższej opłaty za energie elektryczną zostanie doliczona opłata za serwis sieci i urządzeń elektrycznych w wysokości 20 % od naliczonej opłaty za energię,
 • do wszystkich za energię elektryczną zostanie doliczone  23% VAT,
   

Oferowany lokal można oglądać w dniach 25.03.2015-26.03.2015 w godz. 10:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 32 2592531 lub 32 2592518.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wynajem lokalu przy ul. Katowickiej” do Głównej Kancelarii Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1 w terminie do 30.03.2015 do godz. 13.00.

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty.

Główny Instytut Górnictwa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w przypadku jednakowych propozycji cenowych oraz odstąpienia od zawarcia umowy najmu bez podania przyczyn.

Wszelkich informacji udzielają Marek Mańka, Bernadetta Gdula pod numerami tel. (032) 2592531, 2592518.

 

Zapraszamy do składania ofert.

+ 48-32-259-2000