III konferencja techniczno-naukowa pod nazwą "Hydrologia w Praktyce Praktyka w Hydrogeologii".

Nasz Instytut był głównym organizatorem III konferencji techniczno-naukowej pod nazwą "Hydrologia w Praktyce Praktyka w Hydrogeologii", która odbyła się w dniach 23-25 maja, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej "Rzepka" w Chęcinach.
 
Jej uczestnikami byli eksperci reprezentujący uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa branży technicznej.
 
Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach z zakresu hydrogeologii górniczej, prawa geologicznego i górniczego, dokumentowania warunków hydrogeologicznych w kopalniach węgla kamiennego i zawodnienia ich powierzchni, bezpieczeństwa zakładów górniczych czy ujmowania wód podziemnych.
 
Konferencję otworzył Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, a w gronie przedstawicieli współorganizatorów wydarzenia znaleźli się również prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, a tym samym Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych – prof. dr hab. Ewa Krogulec oraz Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor – dr hab. inż. Jacek Szczepiński. W wydarzeniu uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski Honorowy Patronat nad konferencją objęli Minister Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Główny Geolog Kraju oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

+ 48-32-259-2000