Jarosław Zagórowski, nowym Dyrektorem GIG-PIB

Z dniem 10 maja 2024r. obowiązki Dyrektora Głównego Instytut Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego objął Jarosław Zagórowski.

Jarosław Zagórowski ukończył dwa kierunki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach: mechanika, technologia maszyn i procesów produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2007–2015 był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., następnie prezesem WASKO S.A. i Huty Bankowej Sp. z o.o. i doradcą zarządu w firmach: Carboautomatyka i KPMG Advisory.

Posiada bogate doświadczenie pracy w administracji rządowej. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej  z Zagranicą, następnie przez szereg lat pracował w Ministerstwie Gospodarki. Był m.in. doradcą podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi i hutnictwem; odpowiadał też za realizacją polityki przemysłowej w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa. W latach 2002–2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego i kopalin nieenergetycznych. Od 2003 był Radcą Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Współzałożyciel i wieloletni członek Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP), organizacji reprezentującej w Brukseli polskie i środkowoeuropejskie firmy z sektora energii i branż energochłonnych.  Członek Coal Industry Advisory Board (CIAB), Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im, prof. Zbigniewa Religi i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP, członek kilku rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw przemysłowych.  W 2010 odznaczony m.in. tytułem „Dla tego, który zmienia polski przemysł”, a w 2012 nagrodą Manager Award i wieloma odznaczeniami państwowymi.

Zdjęcie za zgodą Katarzyna Zaremba Majcher, nettg.pl

+ 48-32-259-2000