Journal of Sustainable Mining

Strona internetowa czasopisma: jsm.gig.eu

Journal of Sustainable Mining na platformie Elsevier, Digital Commons: jsm.gig.eu/journal-of-sustainable-mining/

Wskazówki dla Autorów: jsm.gig.eu/journal-of-sustainable-mining/instructions_for_authors.html

 

Journal of Sustainable Mining (ISSN 2300-3960) to kwartalnik wydawany przez Główny Instytut Górnictwa, a od roku 2015 produkowany i hostingowany przez Elsevier. Journal of Sustainable Mining stanowi kontynuację kwartalnika Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko (ISSN 1643-7608), wydawanego w latach 2002-2012.

Redakcja Journal of Sustainable Mining od roku 2013 realizuje strategię rozwoju czasopisma, której głównym celem jest wprowadzenie go do międzynarodowego obiegu informacji. W 2018 roku czasopismo zostało włączone do bazy Scopus, co pozwoliło częściowo osiągnąć zamierzony cel. Indeksacją w Scopus objęto wszystkie numery opublikowane od 2013 roku. Kolejnym punktem w realizacji strategii rozwoju czasopisma jest jego włączenie do bazy Web of Science Core Collection.

Tematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień zrównoważonego górnictwa w ujęciu globalnym. Journal of Sustainable Mining stanowi forum dyskusji na temat praktyk górniczych w ujęciu ich wpływu na rozwój zrównoważony i wydajność.

Zawartość Journal of Sustainable Mining jest bezpłatna dla czytelników. Główny Instytut Górnictwa działa zgodnie z wytycznymi Planu S i publikuje artykuły na licencji CC BY 4.0. Otwarty dostęp jest w całości finansowany przez Główny Instytut Górnictwa, autorzy nie wnoszą opłat publikacyjnych.

Zawartość czasopisma Journal of Sustainable Mining jest indeksowana przez Scopus i inne bazy danych. Artykuły opublikowane w Journal of Sustainable Mining są uznawane i cytowane na całym świecie.

Redaktorzy współpracują z międzynarodową radą naukową i grupą recenzentów, którzy dostarczają terminowe i wiarygodne raporty z recenzji.

Kontakt:

Managing Editor
dr Magdalena Bemke-Świtilnik
mbemke@gig.eu

Assistant Editor
mgr Marcin Hylewski
mhylewski@gig.eu

+ 48-32-259-2000