Journal of Sustainable Mining

Strona internetowa czasopisma:

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-sustainable-mining/

Journal of Sustainable Mining na platformie Science Direct:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/23003960

Journal of Sustainable Mining (ISSN 2300-3960) to kwartalnik wydawany przez Główny Instytut Górnictwa, a od roku 2015 produkowany i hostingowany przez Elsevier B.V. Journal of Sustainable Mining stanowi kontynuację kwartalnika Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, wydawanego w latach 2002–2012.

Redakcja Journal of Sustainable Mining od roku 2013 realizuje strategię rozwoju czasopisma, której głównym celem jest wprowadzenie go do międzynarodowego obiegu informacji naukowej. Jest to związane z publikowaniem pełnych tekstów w języku angielskim oraz dbaniem o wysoką jakość przyjmowanych zgłoszeń. W latach 2013–2014 redaktorzy Journal of Sustainable Mining współpracowali z blisko 60 recenzentami spoza Polski (64%). Współpraca ta umożliwiła redakcji zbudowanie bazy recenzentów z ponad 20 różnych krajów (Anglia, Australia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Ukraina, USA, Węgry). Zwiększono udział autorów spoza Polski z 5% w latach 2011–2012 do 27% w latach 2013–2014. Kraje reprezentowane przez tych autorów to: Anglia, Australia, Francja, Niemcy, Indie, Słowacja, Ukraina. W roku 2015 redakcja podjęła współpracę z Elsevier. W roku 2015 wprowadzono zmiany w Radzie Naukowej czasopisma. Wybrano nowego redaktora naczelnego oraz dwóch zastępców. Do Editorial Board dołączyło 20 nowych ekspertów, z następujących krajów: Australia, Czechy, Hiszpania, Kanada, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Węgry. W roku 2015 udział ekspertów spoza Polski w Editorial Board wynosi 70%. Powołano również grupę Associate Editors w składzie 5 ekspertów z Polski oraz 5 ekspertów spoza Polski (Hiszpania, Kanada, Stany Zjednoczone, Tajwan). Działania podejmowane przez redakcję Journal of Sustainable Mining mają na celu podwyższanie jakości czasopisma, tak aby aplikacje o indeksację w bazie SCOPUS oraz Web of Science zostały rozpatrzone pozytywnie.

Artykuły publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0

 

"Publikowanie anglojęzycznych artykułów naukowych w Journal of Sustainable Mining - tłumaczenie oraz redakcja językowa artykułów - typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji" zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kontakt:

Agnieszka Modrok

Managing Editor
Journal of Sustainable Mining

Email: amodrok@gig.eu
Tel.: +48 32 259 22 66

+ 48-32-259-2000