Konferencja Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej

Polska Izba Ekologii we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa PIB zapraszają na konferencję hybrydową pt. Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej, która odbędzie się 21 listopada 2023 roku w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, a towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.
 
Jej celem jest skupienie się na problemie rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności oraz pilnej potrzeby przyspieszenia transformacji ekologicznej. Zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych, konferencja ma na celu generowanie nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami, co przyczyni się do tworzenia kompleksowego i zrównoważonego planu transformacji ekologicznej.
 
Konferencja stanowi platformę do budowania partnerstw i współpracy między różnymi interesariuszami związanymi z zagadnieniami transformacji ekologicznej. Spotkania, sesje networkingowe i warsztaty pozwolą na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów, co przyczyni się do tworzenia synergii i realizacji wspólnych działań na rzecz transformacji ekologicznej. Poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z zakresu transformacji ekologicznej, przyczyni się do wzajemnego uczenia się i inspiracji, a przedstawiciele różnych sektorów, w tym biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i nauki, będą mieli szansę podzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i wnioskami z dotychczasowych działań.
 
Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 listopada 2023 r. Karta i formularz dostępne są na stronie: www.pie.pl/konferencje/doswiadczenia-i-perspektywy-transformacji-ekologicznej/
 

+ 48-32-259-2000