Konferencja Górnicze Zagrożenia Naturalne 2022 już wkrótce

W dniach 8-10 listopada 2022 r. w hotelu Jawor w Jaworzu k/Bielska Białej, odbędzie się międzynarodowa konferencja GZN 2022, Górnicze Zagrożenia Naturalne. To jedno z najważniejszych spotkań naukowców i praktyków górnictwa. W tym roku hasłem przewodnim jest pytanie czy zagrożenia naturalne barierą zwiększenia wydobycia? Konferencja obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Zagrożenie tąpaniami
  2. Zagrożenie sejsmiczne
  3. Zagrożenia aerologiczne
  4. Monitoring obudowy zmechanizowanej
  5. Stateczność wyrobisk górniczych
  6. Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń.

To już 29 konferencja z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowana przez Główny Instytut Górnictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach. Konferencję swoim patronatem objął Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Artykuły zgłoszone na Konferencję będą publikowane w formie punktowanej monografii. Istnieje również możliwość publikacji w Journal of Sustainable Mining oraz w Przeglądzie Górniczym.

Zachęcamy do jak najwcześniejszego zgłaszania udziału. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji http://www.gzn.gig.eu. Tytuły artykułów i streszczenia prosimy zgłaszać do dnia 14 sierpnia 2022 r.

 

+ 48-32-259-2000