Konferencja „Innowacje w edukacji”

30.09.2022r. w siedzibie kopalni Pniówek odbyła się konferencja dotycząca problematyki podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji, dotyczących m.in. wykorzystania nowych technologii. Podczas spotkania, zorganizowanego przez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo, dyskutowano na temat doświadczeń związanych z realizacją projektów badawczych, których efekty można będzie wykorzystać do opracowania nowych technik i metod szkoleniowych.

Wprowadzenie innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych w tak ważnym sektorze, jak górnictwo skutkować będzie dobrze wykształconymi kadrami, które stanowić będą koło zamachowe rozwoju polskiej gospodarki – powiedział podczas otwarcia konferencji Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Główny Instytut Górnictwa reprezentował Szymon Łagosz, który przedstawiał referat pt. "Tworzenie scenariuszy na potrzeby szkoleń VR", przygotowany w związku z realizacją projektu Sense VR.

Projekt SENSE VR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR, realizowany jest przez spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, JSW Nowe projekty i Główny Instytut Górnictwa​. Jego celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości VR. Scenariusze szkoleń realizowanych w VR są przygotowywane przez GIG w oparciu o dokumentacje powypadkowe. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

+ 48-32-259-2000