Konferencja podsumowująca projektu HealingPlaces

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. we Wrocławiu (dzień pierwszy) oraz w Cieplicach (dzień drugi) odbyła się konferencja końcowa projektu międzynarodowego HealingPlaces zatytułowana: „Zasoby naturalne uzdrowisk Europy Środkowej jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast i regionów”. W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele instytucji partnerskich projektu z Polski, Austrii, Chorwacji, Węgier, Słowenii, Czech oraz Włoch, jak również przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych, świata nauki i biznesu.

Konferencja została zorganizowana przez partnera projektu – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) z Wrocławia w formie hybrydowej, dzięki czemu ponad 40 osób z Polski i zagranicy skorzystało z możliwości uczestnictwa zdalnego.

Pierwszy dzień konferencji (9 czerwca) składał się z sesji wprowadzającej oraz trzech sesji tematycznych. W trakcie przemówienia powitalnego głos zabrali: Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz Magdalena Belof - koordynator projektu HealingPlaces w IRT.

Merytoryczną stronę konferencji rozpoczął wykład wprowadzający, pt.: „Wody lecznicze i kultura uzdrowiskowa – dziedzictwo Europy Środkowej”, wygłoszony przez dr Barbarę Kiełczawę z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Sesja I konferencji, poświęcona uzdrowiskom Dolnego Śląska, miała formułę dyskusji panelowej, w której udział wzięli: Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojciech Zembik – Wiceprezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice, Sp. z o.o. – Grupa PGU, dr Urszula Bąkowska-Morawska – Prezes Zarządu PHH Hotele, Sp. z o.o., Mateusz Jellin – Burmistrz miasta i gminy Polanica-Zdrój oraz prof. dr hab. Tadeusz Przylibski z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Debatę poprowadził Piotr Grudziński – Dyrektor Marketingu, Polska Grupa Uzdrowisk. Dyskusja wniosła wiele cennych idei, które zostały następnie uwzględnione w tworzonym w ramach projektu „Kierunkowego planu działania dla zrównoważonego zarządzania i wykorzystania zasobów wód leczniczych w województwie dolnośląskim”.

Sesja II poświęcona była uzdrowiskom Europy Środkowej oraz rezultatom projektu HealingPlaces z innych regionów. Na wstępie, Małgorzata Markowska z Głównego Instytutu Górnictwa, jako Koordynator projektu, przybliżyła założenia i osiągnięcia projektu HealingPlaces. Wystąpienia partnerów projektu skupione zostały na zaprezentowaniu kluczowych osiągnięć zrealizowanych w ramach przeprowadzonych akcji pilotażowych. Katalin Hall – reprezentująca BORA 94, przedstawiła wyniki prac komitatów Hajdú-Bihar i Borsod-Abaúj-Zemplén i w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzeby zwrotu w kierunku pro-przyrodniczego wykorzystania potencjału uzdrowiskowego oraz utworzoną w wyniku prac projektowych „Sieć Zielonych Uzdrowisk” na Węgrzech. Heike Kniesel i Herbert Reitmann z Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH przedstawili gospodarczy potencjał oparty o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w Austrii. Ivana Mlinarić, przedstawicielka Miasta Križevci, przybliżyła zasady przyjaznego środowisku zarządzania uzdrowiskami regionalnymi oraz zrównoważonego wykorzystania lokalnych zasobów termalnych i mineralnych wód podziemnych w Chorwacji. Vane Urh z Development Center, Novo Mesto zaprezentował system planowania i zarządzania naturalnymi zasobami leczniczymi w Słowenii na podstawie studium przypadku regionu Jugovzhodna Slovenija. Valentina Curato z LAMORO Development Agency przedstawiła hipotezy i scenariusze bardziej zrównoważonych usług i produktów termalnych, na przykładzie dzielnicy termalnej w Acqui Terme – studium przypadku dawnych łaźni rzymskich we Włoszech. Prof. Pavel Ptacek z Mendel University, Brno przybliżył zasady zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobami leczniczymi w pilotażowym regionie Jesioniki w Czechach. Następnie Eva Canevarolo z Polo Tecnologico Alto Adriatico przedstawiła metody poprawy zrównoważonego zarządzania zasobami termalnymi w rejonie Colli Euganei we Włoszech, w tym w sposób szczególny regionalne zastosowanie powstałej aplikacji mobilnej. Sesję oraz przedstawione wyniki podsumowała Monika Strojecka – Gevorgyan z Krajowego Punktu Kontaktowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach sesji III przedstawiono rekomendacje z regionalnych i lokalnych innowacyjnych praktyk dotyczących wdrażania zrównoważonego zarządzania rozwojem uzdrowisk. Sonia Abluton z LAMORO Development Agency (Włochy) zaprezentowała „Zintegrowaną Strategię HealingPlaces na rzecz bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi uzdrowisk Europy Środkowej”. Grzegorz Gzyl z Głównego Instytutu Górnictwa podsumował stworzone w ramach projektu narzędzia oceny i monitorowania środowisk uzdrowisk i możliwości ich wykorzystania w ujęciu międzynarodowym. Narzędzia pozwalają na kalkulację zagrożeń środowiskowych przy określeniu poziomu czynników obciążających oraz mają aspekt przestrzenny – w ramach projektu powstała interaktywna mapa zagrożeń z rozróżnieniem wód leczniczych, mineralnych i termalnych.

Drugi dzień konferencji (10 czerwca 2022) połączony był z sesją terenową, poświęconą uzdrowisku Cieplice. Dzięki wystąpieniu Marcina Zawiły - Dyrektora Książnicy Karkonoskiej, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ponad 800 letnią tradycją uzdrowiska. Zagadnienia naukowe, przybliżające profil hydrogeologiczny i potencjał wód leczniczych w Sudetach, zaprezentował prof. dr. hab. Tadeusz Przylibski z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak przedstawił rozwój Cieplic jako integralnej części miasta, a Roman Kulczycki – Prezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. przedstawił perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.

Ostatnim punktem programu było wspólne zwiedzanie uzdrowiska, po którym oprowadzał Prezes Uzdrowiska Cieplice wraz z Pracownikami. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia m.in. Domu Zdrojowego z nowoczesną infrastrukturą leczniczą oraz technicznego  zaplecza odwiertu C-1 wody termalnej o temperaturze sięgającej nawet do 87 °C.

Dodatkowe informacje o projekcie i jego rezultatach można uzyskać na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html 
 

+ 48-32-259-2000