Konferencja pt.: „Górnicza solidarność zawodowa. System pomocy w polskim przemyśle wydobywczym - dobre praktyki”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „Górnicza solidarność zawodowa. System pomocy w polskim przemyśle wydobywczym - dobre praktyki”, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa oraz Fundację Rodzin Górniczych w dniu 27 listopada 2013r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Jej celem jest zaprezentowanie funkcjonujących obecnie systemów pomocy środowiskowej w górnictwie dotyczących wspierania pracowników i ich rodzin, szczególnie tych dotkniętych tragicznymi wypadkami w zakładach wydobywczych. Prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa górnicze będzie ważnym elementem pokazania praktycznego wymiaru realizowania polityki społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa górnicze. W konferencji wezmą udział przedstawiciele tych przedsiębiorstw, organizacji związkowych, pozarządowych, fundacji oraz mediów. Konferencja, stanowiąc forum wymiany informacji pozwoli wskazać możliwości rozwoju międzybranżowej współpracy w tym zakresie i pokaże najlepsze doświadczenia polskich przedsiębiorstw.
Patronat medialny konferencji Trybuna Górnicza i nettg oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dodatkowe informacje o konferencji: Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, tel. 32 259 25 54, 500 013 994, email: sjaroslawska@gig.eu

Zaproszenie i karta zgłoszenia

+ 48-32-259-2000