Konferencja Transformacja energetyczna – zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku

4 kwietnia 2022r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja pt. Transformacja energetyczna – zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku, w które uczestniczyli przedstawiciele branży górniczej i energetycznej oraz Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik. Jej głównym celem było przedstawienie wniosków z publikacji pod tym samym tytułem autorstwa dr Stanisława Tokarskiego. W czasie konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem Tomasza Rogali, Prezesa Polskiej Grupy Górniczej, Artura Wasila Prezesa LW Bogdanka, Artura Michałowskiego, Prezesa Tauron Polska Energia, Tomasza Heryszka, Prezesa Węglokoksu oraz Herberta Gabrysia, eksperta rynku energetycznego.

Jak podkreślali eksperci, transformacja energetyczna w Polsce, której kierunki wyznaczyła w ostatnich latach polityka klimatyczna UE, jest nieunikniona, ale szybkie odejście od węgla nie jest możliwe. Również zmiany geopolityczne 2022 roku spowodowały problem wzrostu zapotrzebowania na źródła energii pochodzące spoza Federacji Rosyjskiej.

Przeprowadzone badania wskazały na konieczność dokonania transformacji systemu energetycznego w oparciu o budowę niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz eliminowania paliw stałych z ciepłownictwa indywidualnego. Badani eksperci uznali, że w polskim miksie energetycznym w 2040 r. węgiel będzie stanowił 33,3%, 20,6% gaz, a energia odnawialna 40%. Spadać będzie z kolei udział węgla w ciepłownictwie indywidualnym. W obszarze zapotrzebowania na węgiel kamienny dla elektrowni i elektrociepłowni prognoza ekspercka wskazuje potrzebę zabezpieczenia 39,6 mln ton w 2030 roku i 26,4 mln ton w roku 2040. Po dokonaniu przeglądu różnych możliwości zaproponowano rozpatrzenie trzech scenariuszy kierunków rozwoju polskiej energetyki: ze zwiększonym wykorzystaniem gazu, zwiększonym importem i rezerwą mocy w istniejących elektrowniach węglowych oraz wyposażeniem nowych bloków węglowych w instalacje CCSU. W przypadku wyboru wariantu drugiego lub trzeciego, można oczekiwać dodatkowego zapotrzebowania na węgiel.

+ 48-32-259-2000