Konferencja Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2. Prezentacja rezultatów projektów: europejskiego STRATEGY CCUS i polskiego CCUS.pl

Zapraszamy na konferencję prezentującą wyniki projektów STRATEGY CCUS oraz CCUS.pl która odbędzie się 24 maja 2022 w Głównym Instytucie Górnictwa (stacjonarnie) oraz on-line (na platformie MS Teams).

Celem projektu STRATEGY CCUS jest odpowiedź na wyzwanie ograniczania emisji CO2 poprzez opracowanie lokalnych planów rozwoju i modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb przemysłu. Plany obejmują korytarze transportu ditlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS w celu zmniejszenia kosztów i stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS.

Polski projekt “Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS – CCUS.pl” można uznać za kontynuację działań europejskich na polskim gruncie, a celem samego projektu jest opracowanie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce wraz z projektami adekwatnych regulacji prawnych oraz pilotaż pierwszego polskiego klastra CCUS, który stanowić będzie zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju tej technologii w kraju. Projekt CCUS.pl realizowany jest w ramach Programu GOSPOSTRATEG III Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prosimy o rejestrację w terminie do 22 maja 2022 r. poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/Hr2W9rajTXupMNYc9

Tylko zarejestrowanym uczestnikom zostanie przesłany link do spotkania.

+ 48-32-259-2000