Konferencja „Wykorzystanie surowców krytycznych w procesie transformacji energetycznej a skutki środowiskowo-społeczne”

21 listopada 2022 w Głównym Instytucie Górnictwa miała miejsce konferencja na temat wykorzystania surowców krytycznych w procesie transformacji energetycznej z udziałem ministra Piotra Pyzika, zorganizowana wspólnie przez PGG i GIG.
Profesor Józef Dubiński w swoim wystąpieniu podkreślał, że powszechne wprowadzenie zielonych technologii energetycznych dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych w perspektywie roku 2050 jest ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym świata, a ten cel powoduje ogromny wzrost popytu na różne surowce mineralne, w tym krytyczne. Niestety świadomość tego faktu jest w opinii społecznej znikoma i często pomijana. Górnictwo będzie wciąż niezbędne, ale będzie to inne górnictwo, o innej strukturze wydobywanych surowców.

O rosnącej zależności gospodarki od importowanych surowców, szczególne metali ziem rzadkich (REE) mówił doktor Tomasz Rogala, Prezes PGG, zwracając uwagę, że gwałtowny wzrost zapotrzebowania doprowadził do niemal skokowego wzrostu cen REE na przestrzeni lat 2020-2022.

Z kolei profesor Krzysztof Galos, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dokonał oceny zapotrzebowania na surowce krytyczne niezbędnych dla transformacji energetycznej i źródeł ich pokrycia na poziomie Unii Europejskiej i Polski.

Na podstawie danych dotyczących wydobycia surowców mineralnych naukowcy wyrażają obawy, że prognozowany wzrost popytu wielu kluczowych surowców krytycznych jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania, co skutkować będzie ograniczeniem ich dostępności i może spowolnić realizację planu globalnej transformacji energetycznej.

+ 48-32-259-2000