Konferencja „Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji”

Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji pt.: Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji były tematem konferencji, zorganizowanej 12.10.2022r. przez Polską Izbę Ekologii i Główny Instytut Górnictwa.

Jej celem było omówienie problematyki dotyczącej środowiskowych skutków działalności wydobywczej, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że proces transformacji sektora wydobywczego i energetycznego będzie skutkował pozytywnym ale również negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska, a w szczególności na zasoby wodne, podkreślał podczas otwarcia konferencji Jan Bondaruk, Z-ca Dyrektora GIG. Realizacja celów transformacji docelowo prowadząca do całkowitego wygaszenia działalności wydobywczej to okres intensywnego wdrażania działań i realizacji projektów prowadzących do przebudowy struktury gospodarczej regionu. Zasoby pokopalniane, które mogą pełnić zarówno funkcje gospodarcze jak i ekosystemowe, w tym powiązane z procesem adaptacji do zmian, są istotnym elementem tego systemu.

Wystąpienia na temat odzysku wody i soli z wód kopalnianych oraz gospodarka wodami deszczowymi wygłosili również pracownicy Zakładu Ochrony Wód GIG Piotr Zawadzki i Ewa Janson.

+ 48-32-259-2000