Konwersatorium na temat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego organizowane przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG-PIB

W dniach 16-17 kwietnia 2024 w GIG-PIB odbyło się szkolenie doskonalące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – konwersatorium, organizowane przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG-PIB.

Uczestnikami szkolenia byli absolwenci studiów podyplomowych GIG-PIB „Bezpieczeństwo technicznie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, edycji realizowanych w latach 2011 – 2023.

Celem konwersatorium była aktualizacja wiedzy w zakresie Ex, w tym szczególnie dla osób chcących przystąpić do ponownej certyfikacji kompetencji personelu nadzorującego lub użytkującego urządzenia i systemy ochronne w zakładach górniczych oraz innych gałęziach przemysłu w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Szkolenie było prowadzone i moderowane przez kierownika merytorycznego studiów BTEx - dr inż. Michała Górnego. Ponadto wykłady poprowadzili eksperci GIG-PIB: mgr inż. Krzysztof Kubica, mgr inż. Piotr Madej oraz dr inż. Przemysław Kędzierski.

+ 48-32-259-2000