Audytor Energetyczny

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania:

 • audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • audytów efektywności energetycznej w ramach ustawy o efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”,
 • dokumentacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jakim celu?

Celem kursu jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu:

 • sporządzania audytów energetycznych i remontowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z późniejszymi zmianami na podstawie aktualnego Rozporządzenia MRiT z dnia 15 grudnia 2022 r. (2022, poz. 2816) zmieniające rozp.
  w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami wraz z procedurą pozyskiwania „białych certyfikatów”,
 • przygotowywania kompletnej dokumentacji dla beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”.

Wymogi

1. dla wykonywania audytów energetycznych i remontowych:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej audyt energetyczny i remontowy. Bank Gospodarstwa Krajowego weryfikuje każdy audyt kierowany z wnioskiem o przyznanie premii.

2. dla wykonywania audytów efektywności energetycznej:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej audyt efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”. Urząd Regulacji Energetyki weryfikuje każdy wniosek o wydanie „białego certyfikatu” z obowiązkowym audytem efektywności energetycznej.

3. dla wykonywania opracowywania wniosków o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”:

Brak wymagań formalnych wobec osoby sporządzającej dokumentację w celu pozyskania dofinansowania do działań podnoszących efektywność energetyczną w Beneficjentów Programu. Narodowy Fundusz Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej weryfikuje opracowaną dokumentację aplikacyjną.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz wieloletni weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Eksperci zewnętrzni.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 2 dni (16 godz.), w weekend (sobota-niedziela).
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w salach wykładowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Możliwość uczestnictwa online (należy zgłaszać przy składaniu karty zgłoszenia)

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawy prawne w zakresie audytingu energetycznego
 • Możliwości pozyskania dofinansowania do działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł emisji

Zajęcia praktyczne:

 • Ochrona cieplna budynku oraz ocena jej stanu
 • Metodyka obliczeń zużycia energii w budynkach
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych i remontowych
 • Metodyka sporządzania audytów efektywności energetycznej
 • Zasady przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”
 • Panel dyskusyjny

Termin, Opłaty i Zgłoszenia

Po aktualne informacje zapraszamy na stronę Centrum Rozwoju Kompetencji

Dodatkowe

Wydawanie Świadectw Charakterystyki budynku i audyting energetyczny.

 

+ 48-32-259-2000