List intencyjny o współpracy pomiędzy GIG a firmą Rudpol-OPA

7 kwietnia 2022r. w siedzibie GIG został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa a firmą Rudpol-OPA, który dotyczy zacieśnienia współpracy w obszarach: górnictwa, geoinżynierii, energii i inżynierii środowiska. Obie strony deklarują poparcie dla projektów zainicjowanych w efekcie podpisania Listu. List w imieniu GIG podpisali Dyrektor Stanisław Prusek i Zbigniew Lubosik, Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Prezes Piotr Antonowicz w imieniu Rudpol-OPA.

Rudpol-OPA Sp. z o.o. to śląska firma, która od prawie 30 lat świadczy specjalistyczne usługi elektroenergetyczne i sprzętowo-transportowe. Tradycje Ośrodka Pomiarów i Automatyki, z którego wywodzi się firma sięgają roku 1966, kiedy to powstał ośrodek zajmujący się badaniem urządzeń elektroenergetycznych przy KWK „Siemianowice”. Wynikiem procesów restrukturyzacyjnych było utworzenie we wrześniu 1995 samodzielnego podmiotu gospodarczego pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe RUDPOL-OPA”. 

+ 48-32-259-2000