List otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia metanowego

5 kwietnia 2023r. w siedzibie PGG przedstawiciele górniczych spółek: PGG, JSW i Tauron Wydobycie, w obecności wiceministra Marka Wesołego podpisali list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego. List dotyczy projektowanego rozporządzenia metanowego, który określa dopuszczalną emisję tego gazu w przeliczeniu na tysiąc wydobytych ton. Eksperci są zdania, że jego zapisy mogą przyspieszyć likwidację górnictwai zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu Polski.
Podczas spotkania wprowadzeniem do tematu było wystąpienie profesora Stanisława Pruska, który omówił zagadnienie ogólnych emisji metanu oraz wybrane projekty i badania, pozwalające na zagospodarowanie metanu z pokładów węgla.
Najnowsze dane wskazują, że roczne globalne emisje metanu wynoszą około 580 milionów ton, z czego 60% stanowią emisje antropogeniczne. Największym źródłem antropogenicznych emisji metanu jest rolnictwo, które odpowiada za około jedną czwartą całości, za nim znajduje się sektor energetyczny, który obejmuje emisje nie tylko z węgla, ale również ropy naftowej, gazu ziemnego i biopaliw.

+ 48-32-259-2000