Nagroda EKOLAUR dla BioCargo

W 21 edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”, nagrodę główną otrzymało rozwiązanie BioCargo Głównego Instytutu Górnictwa.

BioCargo to przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych. Umożliwia wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej w terenie próbki wody, ścieków lub gleby.

Organizatorzy konkursu są zdania, że przyczynia się on do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone oraz wyróżnione firmy i instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju.

Nagrodę podczas gali finałowej odebrał autor rozwiązania dr Marcin Głodniok.

Serdecznie gratulujemy!

+ 48-32-259-2000