Nagroda Innowator Śląska 2023 dla GIG-PIB

Z przyjemnością informujemy, że rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego pod nazwą Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych zostało nagrodzone w tegorocznym konkursie Innowator Śląska 2023. Podczas  uroczystej gali nagrodę odebrał autor rozwiązania dr Marcin Głodniok.

Ta nowa technologia pozwala na otrzymywanie mieszkanki lekkiego kruszywa z odpadów niebezpiecznych w skład którego wchodzą:  żużel, popiół, chemia stabilizująca, spoiwo i woda.  

Stosowane dotychczas rozwiązania przetwarzania odpadów w kruszywa lekkie bazowały na technologiach termicznych, poprzez wypalanie w piecach powyżej 1200 stopni Celsjusza. Wiązało się to z wysoką energochłonnością, podwyższonym rygorem BHP ze względu na pracę przy wysokich temperaturach oraz znacznym śladem węglowym technologii, a co za tym idzie niską efektywnością ekonomiczną.

Technologia GIG-PIB cechuje się mechanicznym procesem przetwarzania odpadów i zastosowaniem spoiw hydraulicznych w procesie wytwarzania kruszywa, natomiast użycie chemii stabilizującej opracowanej w GIG, zabezpiecza finalny produkt przed uwalnianiem niepożądanych substancji do środowiska. To pozwala na mniejszą energochłonność, niższy ślad węglowy, realizację idei przetwarzania odpadów w produkty gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ oraz urban mining, czyli przetwarzaniem odpadów z przestrzeni miejskich. Wpisują się w ten zakres wszystkie odpady ze spalarni, popioły zużle, przekrusze które można przy zastosowaniu opisanej technologii przetworzyć. Pojęcie „urban mining” stanowi jedną z istotniejszych składowych gospodarki cyrkularnej. Cyrkularny system gospodarczy, podobnie jak ekosystemy, które wszystko wykorzystują w wydajnym i celowym cyklu, jest gwarancją, że produkty czy materiały zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby stać się częścią sieci wartości i być z powodzeniem wykorzystywane ponownie.

Mieszanka kruszywowa, wyprodukowana w oparciu o rozwiązanie GIG, jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w szczególności do budowy i podbudowy obiektów infrastruktury drogowej.

+ 48-32-259-2000