Nowa monografia GIG „Powiat Pszczyński w perspektywie zielonej gospodarki”

Powiat Pszczyński w perspektywie zielonej gospodarki - to tytuł pracy zrealizowanej w Głównym Instytucie Górnictwa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz monografii autorstwa dr Ryszarda Marszowskiego.

Celem pracy było dostarczenie Powiatowi Pszczyńskiemu wiedzy o stanie i perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, wynikających z założeń zielonej gospodarki. Opracowane zostały również rekomendacje wzmacniające aktywne polityki powiatowe i gminne w perspektywie programu Horyzont Europa, Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z zanikania industrialnego modelu gospodarczego powiatu pszczyńskiego.

Efektem końcowym badań jest wspomniana książka. Jak podkreśla recenzent pracy profesor Eugenia Rostańska publikacja stanowi wartościową rekomendację, wzmacniającą aktywne polityki powiatowe i gminne. Wyzwania omówione są w perspektywie ograniczeń i możliwości zmian, ze wskazaniami na potrzebę wiedzy o ostanie środowiska i możliwościach korzystania z jego zasobów i na ekoinnowacje, Stanowi istotny wkład w dyskusję o przyszłości regionów naszego województwa, a w konsekwencji o przyszłości i losach ich mieszkańców.

+ 48-32-259-2000