Nowi członkowie Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC GIG

26 sierpnia 2022 roku w Ministerstwie Aktywów Państwowych w obecności podsekretarza stanu Pana Ministra Piotra Pyzika do Centrum Wymiany i Analizy Informacji w zakresie cyberbezpieństwa dla sektora wydobywczo-energetycznego ISAC GIG przystąpiły dwie nowe jednostki: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Podpisy złożyli w imieniu Politechniki Śląskiej Prorektor ds. Ogólnych profesor Bogusław Łazarz oraz Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej profesor Franciszek Plewa, oraz dyrektor ITG KOMAG profesor Dariusz Prostański. ISAC GIG reprezentowała pani dyrektor Aleksandra Mraczek-Krzak oraz Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC - GIG pan Piotr Toś.

Idea utworzenia ISAC-GIG zrodziła się z potrzeby chwili, tych jakże niestabilnych naszych czasów i ma zachęcać do wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych sektora wydobywczo-energetycznego naszego kraju – powiedział podczas spotkania Minister Piotr Pyzik.

Powołane 3 czerwca 2022r. ISAC-GIG to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, pierwsze skupiające spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Centrum już dziś opracowuje oraz promuje standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, ściśle współpracując przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora.

Wstąpienie ITG KOMAG oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej do ISAC GIG jest kolejnym krokiem na drodze budowania idei bezpiecznego, cyfrowego Śląska 2050 – powiedział podczas uroczystości podpisywania porozumienia minister Pyzik. Zainicjowana przez Instytut KOMAG współpraca pomiędzy Politechniką Śląską, a spółkami skarbu państwa zrzeszonymi w ISAC GIG w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowania partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, pozwoliły nam minimalizować ryzyka związanego z zagrożeniem cyberatakami.

+ 48-32-259-2000