Nowy projekt GIG z nominacją do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy Głównego Instytutu Górnictwa, który będzie realizował projekt pt. „Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych + Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych" uzyskał nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023, za potencjał na wprowadzenie w przyszłości w toku prac B+R innowacyjnego produktu na rynek międzynarodowy oraz globalną promocję polskiej myśli naukowo-techniczny.

Nominowany projekt, noszący akronim SPO-CRAM, otrzymał finansowanie w pierwszym konkursie organizowanym w ramach programu INNOGLOBO. Celem projektu jest stworzenie prototypu inteligentnego narzędzia informatycznego, które będzie wspierało proces decyzyjny przy ocenie możliwości odzysku wybranych metali i surowców krytycznych. Poligonem badawczym będzie rejon śląsko-krakowski gdzie zdeponowana jest duża ilość zróżnicowanych żużli z historycznego, jak i współczesnego hutnictwa polimetalicznych rud cynku i ołowiu. Projekt realizowany we współpracy z belgijskim przedsiębiorstwem SPAQUE sa, które specjalizuje się w rekultywacji zanieczyszczonych gleb.

Narzędzie będzie integrowało dane o zawartości i formach związania wybranych metali i surowców krytycznych w żużlach z wynikami technologicznych badań odzysku oraz aspektami ekonomicznymi i środowiskowymi. Opracowany program pozwoli na zmniejszenie kosztochłonności badań wstępnych perspektywicznego surowca żużlowego i skrócenie czasu podjęcia decyzji o prowadzeniu odzysku z żużli „od pomysłu do realizacji”.

Program INNOGLOBO wspiera nowatorskie, międzynarodowe projekty badawcze wyłonione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Poza współpracą z dowolnym partnerem zagranicznym, jego główny atut to brak ograniczeń tematycznych. 

+ 48-32-259-2000