Obrona pracy doktorskiej

21 lutego 2022r. w Głównym Instytucie Górnictwa z pozytywnym skutkiem odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pana Rafała GĄSIORA pt.: „Analiza możliwości wykorzystania węgli niskoenergetycznych i odpadów w procesie współzgazowania”. Promotorem pracy był profesor Adam Smoliński, a promotorem pomocniczym pani doktor Karolina Wojtacha-Rychter.

Celem naukowym rozprawy było określenie parametrów procesu współzgazowania wybranych węgli niskoenergetycznych, mułów oraz flotokoncentratów uzyskanych w procesie produkcyjnym podczas wzbogacania węgla i odpadów, przetworzonych na paliwa alternatywne (RDF), a celem utylitarnym było wykazanie zasadności zastosowania wytypowanych węgli w procesie współzgazowania do gazu o wysokiej zawartości wodoru. Na podstawie wyników zrealizowanych prac eksperymentalnych Doktorant wykazał możliwość zastosowania węgli niskiej jakości, flotokoncentratów i RDF w procesie współzgazowania parą wodną w rektorze ze złożem stałym, ukierunkowanym na wytworzenie gazu bogatego w wodór. 

Recenzenci  rozprawy podkreślili, że zagadnienia rozważane w pracy mają istotne znaczenie z punktu widzenia naukowego i praktycznego, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania polityki energetycznej, które ukierunkowane są na pozyskanie wodoru jako nośnika energii.

Serdecznie gratulujemy !

+ 48-32-259-2000