Obrona pracy doktorskiej

19 lipca 2022r. z pozytywnym skutkiem odbyła się w GIG obrona rozprawy doktorskiej pana Pawła Ficka, pracownika Polskiej Grupy Górniczej. Tematem pracy było określenie nośności stalowej obudowy odrzwiowej pokrytej torkretem, a jej celem było ustalenie odpowiednich parametrów torkretu, które pozwolą na zapewnienie stateczności wyrobiska korytarzowego w warunkach korozji obudowy odrzwiowej. Promotorem pracy był profesor Marek Rotkegel.

Torkretowanie, czyli nakładanie mieszanki betonowej metodą natrysku jest jednym ze sposobów wzmacniania skorodowanej obudowy wyrobiska górniczego po to, by poprawić bezpieczeństwo jej użytkowania. Recenzenci podkreślali, że jest to pierwsza w Polsce praca, w której tak szeroko przeprowadzono badania in situ zmierzające do określenia rzeczywistej charakterystyki pracy obudowy typu ŁP oraz torkretu. Opracowanie metody doboru parametrów obudowy torkretowej powinny pomóc kopalniom stosującym tego typu wzmocnienie, w doborze bardziej optymalnych rozwiązań.
 
Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!

+ 48-32-259-2000