Obrona rozprawy doktorskiej pana Mariana Zmarzły, Dyrektora Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

2 lutego 2023r. z pozytywnym skutkiem odbyła się w GIG obrona rozprawy doktorskiej pana Mariana Zmarzły, Dyrektora Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Temat pracy to "Wieloparametryczna ocena zagrożenia wyrzutami gazów i skał w drążonych wyrobiskach korytarzowych w pokładach węgla kamiennego południowo-zachodniej części niecki górnośląskiej. Promotorem pracy był profesor Eugeniusz Krause, a promotorem pomocniczym doktor Andrzej Walentek.

 
Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!

+ 48-32-259-2000