Obrony prac doktorskich pracownikw PGG

29 i 30 czerwca 2022r. w Głównym Instytucie Górnictwa, z pozytywnym skutkiem odbyły się obrony rozpraw doktorskich dwóch pracowników Polskiego Grupy Górniczej.

Tematem pracy pana Jacka Albrechta była profilaktyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami dla eksploatacji w wybranych warunkach geologiczno-górniczych. Promotorem pracy był profesor Janusz Makówka. Celem rozprawy było określenie takiego sposobu postępowania, aby eksploatacja pokładu węgla w trudnych warunkach geologiczno-górniczych była prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa załogi. Doktorant opracował algorytm metody postępowania prowadzącego do podjęcia decyzji o kontynuacji lub zaniechaniu eksploatacji w warunkach stwierdzonego zagrożenia tąpaniami. Recenzenci rozprawy podkreślali, że zagadnienia rozważane w pracy mają istotne znaczenie z punktu widzenia naukowego i praktycznego,

Tematem pracy pana Michała Gierlotki był wpływ uskoku Kłodnickiego na wartości szczytowe przyspieszenia i prędkości drgań gruntu na powierzchni terenu. Promotorem pracy był profesor Adam Lurka, a promotorem pomocniczym doktor Robert Siata. W tej rozprawie Doktorant przeanalizował podstawowe parametry regresyjne służące do oceny oddziaływania drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi na obiekty powierzchniowe. Wstrząsy sejsmiczne są istotnym zagrożeniem naturalnym, towarzyszącym eksploatacji węgla, a podstawowym elementem analizy pracy górotworu, jest określenie minimalnego zakresu danych jakie muszą zostać wprowadzone do modelu, tak by stanowił on obiekt reprezentatywny dla zjawisk rzeczywistych. Recenzenci podkreślili, że przedstawione w pracy rozwiązanie metodologiczne prezentuje nowy sposób analizy drgań sejsmicznych w rejonach dużych stref uskokowych i pozwala na zwiększenie wiarygodności prognozy szczytowych amplitud drgań sejsmicznych i ich wpływu na obiekty powierzchniowe.

Serdecznie gratulujemy obu Panom doktorom!

+ 48-32-259-2000