Otwarty nabór do badań w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem Zawodowym Górników realizuje projekt pn. „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji, ROPT”, którego celem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk związanych z procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w regionie, modelami transformacyjnymi oraz innowacyjnymi technologiami wspierającymi proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego.

W ramach projektu Główny Instytut Górnictwa będzie realizował badania eksperckie w formie grupowych wywiadów moderowanych (Focus Group Interview, FGI), których celem jest zebranie opinii zaproszonych do badań ekspertów na temat potencjalnych kierunków transformacji regionu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury przez formularz: https://forms.gle/UdYJkY96GBrEhJB67

Zainteresowane osoby otrzymają potwierdzenie udziału, przesłane w osobnych mejlach.

Projekt Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem Zawodowym Górników i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

+ 48-32-259-2000