Polsko-indyjskie webinarium „Advancements in Underground Mining”

Dużym zainteresowaniem cieszyło się międzynarodowe webinarium nt. postępów w górnictwie podziemnym, zorganizowane przez GIG, Instytut Górnictwa, Geologii i Metalurgii z Indii (The Mining, Geological & Metallurgical Institute of India) oraz honorowy konsulat Polski w Kalkucie w dniu 10 marca 2022.

W programie webinarium znalazły się takie zagadnienia jak: projektowanie eksploatacji i wentylacji w kopalniach podziemnych, kwestie doboru obudowy górniczej oraz metod profilaktyki tąpaniowej i ochrony wyrobisk górniczych. Najwięcej pytań ze strony indyjskiej dotyczyło zagadnienia wentylacji kopalń.

The Mining, Geological & Metallurgical Institute of India to organizacja założona w 1906 roku w celu promowania edukacji i szkoleń w obszarze górnictwa, geologii i metalurgii, która zrzesza ponad 3000 specjalistów z różnych obszarów działania przemysłu wydobywczego. 

+ 48-32-259-2000