Porozumienie o współpracy GIG, Uniwersytetu Ekonomicznego i Polskie Grupy Górniczej

22 lipca 2022 r. w siedzibie filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku podpisane zostały dwa porozumienia o współpracy: dwustronne pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa a Uniwersytetem Ekonomicznym oraz trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy GIG, Uniwersytetem Ekonomicznym i Polską Grupą Górniczą. Dwie ważne instytucje naukowo badawcze i największa spółka górnicza w Polsce połączą potencjał dydaktyczny i zaplecze badawcze w celu wzmocnienia kompetencji pracowników PGG. Jedną z pierwszych inicjatyw będzie uruchomienie studiów podyplomowych „Menedżer produkcji” dla dozoru wyższego i kierownictwa kopalń.

+ 48-32-259-2000