Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym a firmami CISCO, IBM i Sevenet

3 listopada 2023r. w siedzibie GIG-PIB w Katowicach podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa-Państwowym Instytutem Badawczym a firmami z branży informatycznej: CISCO, IBM oraz Sevenet SA.
 
Wszystkie strony Porozumienia wyraziły wolę współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wymiany informacji na temat aktualnych rozwiązań w tej dziedzinie. Celem jest m.in. podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń i metod ataków w cyberprzestrzeni oraz możliwości przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych firm tworzących ISAC-GIG.
 
Firmy, które podpisały Porozumienie w GIG są światowymi liderami branży IT i zapewniają o swojej gotowości do wspierania polskiego przemysłu górniczego w zakresie cyfryzacji i ochrony przed atakami cybernetycznymi. Wszystkie strony zadeklarowały chęć podejmowania działań zwiększających świadomość na temat cyberbezpieczeństwa, m.in. przez realizację kampanii edukacyjnych i inicjatywy szkoleniowe, takie jak np. studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieciach IT i OT.
 
 
ISAC-GIG: Centrum Wymiany i Analizy Informacji w zakresie Cyberbezpieczeństwa przy Głównym Instytucie Górnictwa, to pierwsze, polskie Centrum z zakresu cyberbezpieczeństwa dla branży górniczo-energetycznej w Polsce, które uruchomione zostało w 2022 roku, a jego sygnatariuszami są wszystkie górnicze spółki.
 
CISCO jest światowym liderem w opracowywaniu i wdrażaniu produktów sieciowych i informatycznych oraz dostawcą usług i rozwiązań dla gospodarki opartej na innowacjach. Program Cisco Country Digitization Acceleration (CDA), wspiera transformację kraju poprzez inicjatywy w zakresie cyfryzacji, a jednym z rekomendowanych obszarów jest przyspieszenie transformacji cyfrowej jednostek administracji publicznej oraz efektywności sektora górniczego.
 
IBM to jedno z najstarszych i największych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Zajmuje się praktycznie każdym segmentem rynku informatycznego, poczynając od komputerów a kończąc na nanotechnologii. Obecnie oferuje nowoczesne rozwiązania w oparciu o usługi konsultingowe i informatyczne.
 
SEVENET S.A. to polska firma z branży IT, notowana na rynku NewConnect, zajmującą się dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Oferuje usługi związane zprojektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań teleinformatycznych.

+ 48-32-259-2000