Powołano Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG

3 czerwca 2022r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych miało miejsce uroczyste podpisanie deklaracji uruchomienia ISAC-GIG. ISAC-GIG to Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC (ang. Information Sharing and Analysis Center) dla sektora wydobywczo-energetycznego, które utworzono w styczniu 2022 roku w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG), na mocy podpisanych wcześniej porozumień. Sygnatariuszami porozumienia w sprawie współdziałania w ramach ISAC-GIG są: GIG, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA, Polska Grupa Górnicza SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA oraz Węglokoks Kraj SA.

To jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, pierwsze skupiające spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dotychczas w Polsce zostały uruchomione tylko dwa takie centra, tj. ISAC-Kolej w sektorze kolejowym oraz Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (ISAC-UKE) w sektorze telekomunikacyjnym. Idea utworzenia ISAC-GIG zrodziła się z potrzeby wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Centrum będzie opracowywać oraz promować standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego, a także współpracować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora. Branża wydobywcza i energetyczna, jako obszar wyjątkowo ważny dla funkcjonowania państwa, w sposób szczególny zwraca uwagę na zabezpieczenie systemów i urządzeń automatyki wykorzystywanych w produkcji.

- Aktualna sytuacja na świecie i w Europie zmusza wszystkich do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa stosowanych systemów teleinformatycznych. Dostrzegając ten problem, w ubiegłym roku, zainicjowaliśmy pierwsze rozmowy dotyczące budowy Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC dla sektora wydobywczego i energetycznego. Tego typu centra tworzą pracownicy znający specyfikę danej branży, co pozwala na odpowiednie i szybkie reagowanie na potencjalne cyber-zagrożenia w sektorach.

- Dziś stoimy przed technologicznymi, środowiskowymi, ale także społecznymi wyzwaniami związanymi z zaopatrzeniem w surowce i energię, co stanowi o naszym bezpieczeństwie i rozwoju gospodarki. Bez współdziałania w tak ważnym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo, bez sprawnej wymiany informacji oraz dostępu do nowych rozwiązań i technologii w zakresie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, nie można już bezpiecznie funkcjonować, szczególnie w tak ważnych dla państwa sektorach jak wydobycie surowców i energetyka – powiedział prof. Stanisław Prusek, Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

- Cyberbezpieczeństwo budowane jako partnerstwo podmiotów będących operatorami usług kluczowych stanowić będzie fundament bezpieczeństwa państwa, ma przede wszystkim minimalizować ryzyka związane z cyberatakami, których liczba stale rośnie. Współpraca pomiędzy największymi spółkami skarbu państwa w zakresie stanowienia wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tak trudnym czasie jakim jest wojna w Ukrainie oraz niedoborze specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest szczególnie cenna i wskazuje kierunek dla innych podmiotów. Zachęcam do współpracy w ramach ISAC-GIG wszystkie podmioty z sektora wydobywczego i energetycznego, razem możemy więcej! – podkreślał Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG powstało z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Centrum jest otwarte na inne jednostki funkcjonujące w obszarach górnictwa i energetyki.

Zapraszamy na oficjalną stronę isac.gig.eu

+ 48-32-259-2000