Profesor Adam Smoliński członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Profesor Adam Smoliński został powołany do Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Rada, powołana przez Minister Klimatu i Środowiska, stanowi reprezentację członków Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Jej zadaniem jest stworzenie warunków dla efektywnej współpracy i zapewnienie sprawnego systemu zarządzania pracami Porozumienia.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, zostało powołane w październiku 2021r. a jego celem jest współpraca dotycząca technologii wodorowych i ich zastosowania. Do Porozumienia przystąpiło 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, nauki i administracji publicznej. GIG jest członkiem Porozumienia od początku jego powstania.

Serdecznie gratulujemy!

+ 48-32-259-2000