Projekt ATLANTIS - spotkanie konsorcjum oraz warsztaty robocze

W dniach 21 - 22 lutego 2024 r. odbyło się w GIG-PIB spotkanie konsorcjum oraz warsztaty robocze organizowane w ramach projektu ATLANTIS - An interdisciplinary feasibility study on hybrid pumped-hydro power storage of excess energy in open-pit coal mines (Interdyscyplinarne studium wykonalności dotyczące hybrydowego składowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla). Project dofinansowany jest ze środków Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali, okres realizacji 2021-2024.

Głównym założeniem projektu ATLANTIS jest ocena możliwości wykorzystania likwidowanych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego do budowy instalacji hybrydowego magazynowania energii w układach szczytowo-pompowych.

Planowana likwidacja wydobycia węgla brunatnego w Europie wymaga innowacyjnych i ekonomicznych strategii wspierania regionów węglowych w okresie przejściowym. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury geotechnicznej kopalni do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest zgodne z europejską strategią Zielonego Ładu. Wdrożenie typu rozwiązań przyczyni się do stabilizacji regionalnego rynku pracy oraz do podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii – mówi dr Krzysztof Kapusta kierownik projektu w GIG-PIB.

Głównym rezultatem realizacji projektu ATLANTIS będzie opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznej dla szczytowo-pompowego magazynu energii dla dwóch europejskich odkrywkowych kopalni węgla brunatnego - w Polsce (Bełchatów) oraz w Grecji (Kardia).

Projekt jest realizowany w konsorcjum składającym się z 6 partnerów:

  • Helmholtz Zentrum Potsdam Deutschesgeoforschungszentrum (GFZ) – Niemcy, koordynator projektu,
  • Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB),
  • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) – Grecja,
  • PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC) – Grecja,
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) - Polska,
  • Technische Universitat Berlin (TUB) - Niemcy.

Strona internetowa projektu: www.atlantis-project.eu

+ 48-32-259-2000