Projekt PHIGO: fosfor z popiołów

W dniach 25-27 kwietnia br. odbyło się na Uniwersytecie w Brescii spotkanie partnerów projektu PHIGO „Termiczne procesy przetwarzania popiołów do produktów o wysokiej zawartości fosforu”. Projekt realizowany jest w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021) i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Głównym celem projektu PHIGO jest opracowanie zrównoważonej i efektywnej technologii ekstrakcji fosforu z popiołów bogatych w fosfor. Do ekstrakcji fosforu stosowane są dwa podejścia: metalurgiczne oraz nowatorskie podejście przy użyciu mikrofal. W realizacji projektu biorą udział ośrodki uniwersyteckie ze: Szwecji, Włoch, Portugalii oraz Turcji. Partnerem przemysłowym jest polska firma PROGEO.
 
Główny Instytut Górnictwa był reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Barbarę Białecką i dr Magdalenę Cempa. GIG przedstawił wyniki badań mikroskopowych popiołów ze spalania odpadów organicznych zwracając szczególna uwagę na własności magnetyczne analizowanych materiałów. Dodatkowo zaprezentowano program badań oceny możliwości zastosowania produktów w rolnictwie oraz jako materiały sorpcyjne.

+ 48-32-259-2000