Przedstawiciel GIG-PIB reprezentuje Polskę w Komitecie Zarządzającym projektu REMINDENT w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Jan Bondaruk, z-ca Dyrektora GIG-PIB ds. Inżynierii Środowiska został powołany w skład Komitetu Zarządzającego jako przedstawiciel Polski w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST w ramach projektu REMINDENT.

COST: Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, to najdłużej trwający europejski program wspierający międzynarodową współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Projekty realizowane w ramach programu COST wspierają naukowców, pozwalając rozwijać nowe inicjtywy na wszystkich polach naukowowych. Jako prekursor zaawansowanych badań multidyscyplinarnych, COST spełnia bardzo ważną rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, European Research Area.

Projekt  „REMINDNET: Ustanowienie sieci w celu wdrożenia zasad skutecznego odchodzenia od górnictwa”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. Partnerem projektu jest GIG-PIB, którego udział zapewnił Instytutowi jego autor dr Ryszard Marszowski z Zakładu Monitoringu Środowiska.

Głównym wnioskodawcą projektu REMINDNET jest Republika Czeska, a w skład sieci partnerów wchodzą naukowcy i praktycy z ponad 60 organizacji z 28 państw z UE i krajów stowarzyszonych. Celem projektu jest konsolidacja i wymiany wiedzy między badaczami z różnych dziedzin, na temat zrównoważonego zarządzania procesem odchodzenia od węgla i kierunków zagospodarowania dziedzictwa górniczego po zamknięciu kopalni.

https://www.cost.eu/actions/CA22138/

+ 48-32-259-2000