Seminarium Energetyka obywatelska – doświadczenia, kierunki rozwoju

Jak obniżać koszty energii w gminie, to było główne pytanie seminarium GIG pt. „Energetyka obywatelska – doświadczenia, kierunki rozwoju”, które odbyło się 17 listopada 2022r. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele samorządu z Jaworzna, Gierałtowic, Zbrosławic oraz firmy Tauron. Doktor Maciej Szołtysek z Politechniki Częstochowskiej przybliżył kwestie prognozowania długoterminowego rynków energii, a swoimi doświadczeniami z organizacji i działania spółdzielni energetycznych dzielił się prezes pierwszej spółdzielni energetycznej w Polsce Ireneusz Perkowski. Z kolei o doświadczeniach Klastra Energii w powiecie gliwickim mówił Leszek Żogała, wójt gminy Gierałtowice.

Podczas spotkania podkreślono, że wskutek sytuacji geopolitycznej, po raz pierwszy od 1996 roku wprowadzono regulowane ceny energii energetycznej. Jednak, jak zauważyli uczestnicy, trzeba myśleć o tym co powinniśmy zrobić już dziś, aby obniżać koszty, kiedy ceny energii znów zostaną uwolnione. Jan Bondaruk, Z-ca Dyrektora GIG przedstawił zakres działań w obszarze których kompetencje posiada Instytut wraz z możliwościami ich finansowania w ramach środków europejskich, a które mogą wspierać gminy w budowaniu energetyki obywatelskiej. 

+ 48-32-259-2000