Seminarium naukowe PAN na temat badania zapadlisk w Trzebini

Ponad 70 osób uczestniczyło w seminarium naukowym na temat badania zapadlisk w Trzebini, które 27 kwietnia 2023 r. odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa.
 
Seminarium zorganizowane przez Komisję Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddział w Katowicach wspólnie z Zakładem Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni GIG umożliwiło licznie zgromadzonym ekspertom na dyskusję, której celem była próba odpowiedzi na pytanie postawione przez głównego organizatora, profesora Andrzeja Kowalskiego: czy nauka może zrobić coś jeszcze w sprawie zapadlisk.
 
Podczas seminarium o historii powstawania zapadlisk na terenie pogórniczym Trzebini opowiedział Remigiusz Ziarno, wieloletni mierniczy górniczy zlikwidowanej kopalni Siersza. Równie ciekawa była dokumentacja archiwalna kopalni Siersza, znajdująca się w zasobach archiwum Wyższego Urzędu Górniczego zaprezentowana przez Janusza Orlofa. Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawili wstępne wyniki Raportu PIG dotyczącego zapadlisk w Trzebini. Pani profesor Agnieszka Malinowska z AGH omówiła nowe technologie pomiarowe monitorowania zapadlisk, a doktor Andrzej Kotyrba z GIG mówił o możliwościach metod geofizycznych wykorzystywanych do badania pustek w górotworze.
 
Takie badania służą naszym naukowcom do wykonywania specjalistycznych ekspertyz geofizycznych, jak również do opracowania atlasu rejonów płytkiej eksploatacji oraz miejsca wystąpienia zapadlisk w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, który obecnie dostępny jest w formie cyfrowej na stronie www.zapadliska.gig.eu

+ 48-32-259-2000